W dniu 23.12.2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej

czynny do godziny 13.00

Zarządzenie nr 11/2020

p.o Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej

w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącznej

Ustala się dzień 24 grudnia 2020r. (Wigilia) jako dzień wolny od pracy

Zarządzenie do pobrania