Informacja

Dnia 6 maja 2022 roku będzie wypłacany dodatek osłonowy

 (wnioski z marca)

 

na rachunki bankowe

oraz

w kasie Urzędu Gminy w Łącznej w godz: 8:30 – 13:00