Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 9.2.1-7/2022

Zamawiający zawiadamia, iż w drodze przeprowadzonego postępowania dotyczącego zamówienia publicznego pn. „Usługa organizacji wyjazdów edukacyjnych dla uczestników projektu” została wybrana oferta firm:

Dla części 1 Usługa organizacji wyjazdu do kina dla podopiecznych w świetlicy w Kamionkach

Konsorcjum: Skaut Travel Patryk Najman (lider), 4U Travel Maciej Pawlak (partner) adres lidera: ul. księcia Henryka Brodatego 6/10, 58-100 Świdnica, adres partnera; ul. Leśnowolska 10, 60-452 Poznan oferowana cena brutto 2059,00 zł

Dla części 2 Usługa organizacji wyjazdu do kina dla podopiecznych w świetlicy w Klonowie

Konsorcjum: Skaut Travel Patryk Najman (lider), 4U Travel Maciej Pawlak (partner) adres lidera: ul. księcia Henryka Brodatego 6/10, 58-100 Świdnica, adres partnera; ul. Leśnowolska 10, 60-452 Poznan oferowana cena brutto 2059,00 zł

Dla części 3 Usługa organizacji wyjazdu do kina dla podopiecznych w świetlicy w Zagórzu

Konsorcjum: Skaut Travel Patryk Najman (lider), 4U Travel Maciej Pawlak (partner) adres lidera: ul. księcia Henryka Brodatego 6/10, 58-100 Świdnica, adres partnera; ul. Leśnowolska 10, 60-452 Poznan oferowana cena brutto 2059,00 zł

W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego oferenta nie odrzucono żadnej oferty.

Informacja o wyborze oferty 9.2.1-7-2022