Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 9.2.1-8/2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający zawiadamia, iż w drodze przeprowadzonego postępowania dotyczącego zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa akcesoriów i sprzętu kuchennego” została wybrana oferta firm:

Drzewiarz BIS Sp. z o.o. ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno oferowana cena brutto 4 963,05 zł

informacja o wyborze oferty 9.2.1.-8_2022