Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
nr 9.2.1-11/2022

Zamawiający zawiadamia, iż w drodze przeprowadzonego postępowania dotyczącego zamówienia publicznego pn. „Dostawa środków czystości i artykułów higienicznych” została wybrana oferta firm:

Hurtownia ARTPIS Paweł Ślusarczyk Kostomłoty Pierwsze, ul. Podmiejska 15, 26-085 Miedziana Góra, oferowana cena brutto 1 134,85 zł

Zestawienie ofert

L.p.Nazwa i adres wykonawcyKryterium Oferowana cena (zł brutto)Ilość punktów
1.Hurtownia ARTPIS Paweł Ślusarczyk Kostomłoty Pierwsze ul. Podmiejska 15, 26 -085 Miedziana Góra1 134,85100,00
2.Fundacja Bliżej Ludzi ul. Barwinek 6/18, 25-150 Kielce1 980,0057,32

Zamawiający informuje iż zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu w pierwszej kolejności zamówienie będzie udzielane Podmiotom Ekonomii Społecznej (PES). W przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia przez PES lub niezłożenia oferty przez PES będą rozpatrywane inne oferty. Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę 1 500,00 zł brutto. W związku z powyższym zgodnie z zapytaniem ofertowym pod uwagę wzięto wszystkie oferty, które wpłynęły w ramach postępowania.