Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 9.2.1-12/2022

Zamawiający zawiadamia, iż w drodze przeprowadzonego postępowania dotyczącego zamówienia publicznego pn. Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby projektu pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Łączna” została wybrana oferta firm:

OfficEco TOMASZ ZIĘTKOWSKI Parszów ul. Złotoglin 64, 27-215 Wąchock, oferowana cena brutto 5264,40 zł brak spełnienia aspektu społecznego. Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów 95.

W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy nie odrzucono żadnej oferty.