Informacja

Od dnia  22.08.2022r. do 30 listopada 2022r.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącznej

 (Dział świadczeń rodzinnych)

przyjmowane będą wnioski

o dodatek węglowy.

 

Dodatek  węglowy przysługiwał będzie gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

W zaproponowanym rozwiązaniu nie ma kryteriów dochodowych, a dodatek będzie przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel. 

Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wnioski o dodatek węglowy – podobnie jak w przypadku dodatku osłonowego, będzie można składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się  w terminie  do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego  złożone po dniu 30 listopada 2022r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.