Ogłoszenie

Wójt Gminy Łączna oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej informuje, iż osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, zainteresowane uzyskaniem pomocy żywnościowej realizowanej w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021 PLUS, (obejmujący 6 artykułów spożywczych) mogą zgłaszać się do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej (Kamionki 60, tel.: 41 25-48-479), wraz z dokumentami potwierdzającymi dochody z miesiąca poprzedzającego oraz informacją o posiadanym gospodarstwie rolnym, celem uzyskania skierowania.

KWOTA KRYTERIUM DOCHODOWEGO W POPŻ WYNOSI:

  • 1707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1320,00 zł na osobę w rodzinie

SKIEROWANIA BĘDĄ WYDAWANIE OD DNIA 27.03.2023 DO 30.04.2023