Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Łączna oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej informuje, iż osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy żywnościowej realizowanej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023  mogą zgłaszać się do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej (Kamionki 60, tel.: 41 25-48-479), wraz z dokumentami potwierdzającymi dochody z miesiąca poprzedzającego zgłoszenie oraz informacją o posiadanym gospodarstwie rolnym, celem uzyskania skierowania.

 

 

KWOTA KRYTERIUM DOCHODOWEGO UPRAWNIAJĄCEGO DO SKORZYSTANIA Z W/W POMOCY WYNOSI:

  • 2056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1590,00 zł na osobę w rodzinie