INFORMACJA

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Łącznej informuje,

iż w dniu 07.04.2023r. (Wielki Piątek)

czynny jest do godziny 12.00.

              Za utrudnienia przepraszamy.

INFORMACJA

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej informuje mieszkańców gminy Łączna, że od dnia:

 17 kwietnia 2023 roku

zostaje uruchomiony Punkt Przyjęć Interesantów prowadzony przez dzielnicowych Komisariatu Policji w Suchedniowie.

Punkt działać będzie:

 w każdy poniedziałek, w godz. 13.00-14.00

w siedzibie GOPS w Łącznej, Kamionki 60

Osoby zainteresowane będą mogły skorzystać z konsultacji dzielnicowych.

Ogłoszenie

Wójt Gminy Łączna oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej informuje, iż osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, zainteresowane uzyskaniem pomocy żywnościowej realizowanej w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021 PLUS, (obejmujący 6 artykułów spożywczych) mogą zgłaszać się do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej (Kamionki 60, tel.: 41 25-48-479), wraz z dokumentami potwierdzającymi dochody z miesiąca poprzedzającego oraz informacją o posiadanym gospodarstwie rolnym, celem uzyskania skierowania.

KWOTA KRYTERIUM DOCHODOWEGO W POPŻ WYNOSI:

  • 1707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1320,00 zł na osobę w rodzinie

SKIEROWANIA BĘDĄ WYDAWANIE OD DNIA 27.03.2023 DO 30.04.2023

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Wójt Gminy Łączna Romuald Kowaliński przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy  podpisali w dniu 21 lutego 23r. umowę z Wojewodą Świętokrzyskim określającą wysokość i tryb przekazania przez Wojewodę środków z Funduszu Solidarnościowego z przeznaczeniem na realizację przez Gminę zadania Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. To już kolejna edycja programu, do którego przystępuje Gmina za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej.

Głównym celem podejmowanych działań w ramach Programu jest zwiększenie dostępności usług społecznych, w szczególności asystencji osobistej w formie ogólnodostępnej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej od 1 marca  objął takimi działaniami osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenia:

– 2 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,

– 2 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

– 2 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Zarówno osoby objęte wsparciem jak i zatrudnieni asystenci są mieszkańcami Gminy Łączna. Stanowi to duże ułatwienie i w znaczący sposób spełnia oczekiwana obu stron.

W ramach planowanych działań asystenci będą wspomagać uczestników w codziennych czynnościach, a Uczestnicy Programu będą mogli liczyć na wsparcie w czynnościach dnia codziennego, tj. pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego, wyjścia z domu (wyjście do lekarza, na spacer, zakupy, załatwienie spraw urzędowych czy uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych).

Osoby bardziej sprawne, będą również wspomagane w codziennych czynnościach oraz wspierane w działaniach aktywizacyjnych (wyjścia z domu, uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, itp.).

Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Nadrzędnym celem usług asystencji osobistej jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku oraz zwiększenie możliwości zaspokajania jej potrzeb i włączenia jej w życie społeczne.