Wakacje w świetlicy

Świetlice środowiskowe w Kamionkach, Klonowie i Zagórzu w okresie wakacyjnym funkcjonują codziennie w godzinach 9.00-13.00. Wychowawcy w świetlicach przygotowali na ten okres mnóstwo zabaw i niespodzianek dla dzieci. Realizowane są zajęcia:

  • plastyczne m.in. zabawy z papierem i plasteliną,
  • kulinarne (przygotowanie sałatki owocowej, pieczenie ciasteczek),
  • sportowe (zawody sportowe dla dzieci, gra w gumę),
  • zajęcia komputerowe i z języka angielskiego
  • zajęcia artystyczno –  taneczne
  • wycieczki piesze, zabawy plenerowe (podchody). Każdy znajdzie coś dla siebie.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Łączna, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej w Łącznej informuje, iż wydawanie żywności osobom, które uzyskały skierowanie odbędzie się  w

poniedziałek (21 czerwca 2021r.)
w godzinach 9:00 – 14:00

Wydawanie żywności odbędzie się w reżimie sanitarnym.
Stojąc w kolejce prosimy zachować bezpieczną odległość oraz przestrzegać obowiązku noszenia maseczek.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 9.2.1-2/2021

GOPS w Łącznej zawiadamia, iż w drodze przeprowadzonego postępowania dotyczącego zamówienia publicznego pn. Dostawa artykułów plastycznych i piśmienniczych oraz środków czystości” w ramach projektu pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Łączna”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, została wybrana oferta:

Część 1 Dostawa materiałów plastycznych i piśmienniczych do świetlicy środowiskowych na terenie gminy Łączna – 3 komplety

Firma Hurtownia ARTPIS Paweł Ślusarczyk, Kostomłoty Pierwsze ul. Podmiejska 15, 26-085 Miedziana Góra, oferowana cena brutto: 20 755,23 zł. Oferta uzyskała największą ilość punktów 100.

Część 2 Dostawa środków czystości – 3 komplety.

Firma Hurtownia ARTPIS Paweł Ślusarczyk, Kostomłoty Pierwsze ul. Podmiejska 15, 26-085 Miedziana Góra, oferowana cena brutto: 3 056,34 zł. Oferta uzyskała największą ilość punktów 100.

Część 3 Dostawa tonerów do drukarki Brother DCP-L8410CDW (czarny, żółty, niebieski, czerwony) – 3 kompletów

Firma Hurtownia ARTPIS Paweł Ślusarczyk, Kostomłoty Pierwsze ul. Podmiejska 15, 26-085 Miedziana Góra, oferowana cena brutto: 4 630,95 zł. Oferta uzyskała największą ilość punktów 100.

Zapytanie ofertowe nr 9.2.1-3/2021

Gmina Łączna/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej zaprasza do składania ofert w postępowaniu na dostawę wyposażenia kuchni” w ramach projektu pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Łączna”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

ZAPYTANIE OFERTOWE