Statut

Uchwała Nr XXIV/134/2020

Rady Gminy Łączna

w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej

Uchwała NR XXVIII/156/2021

Rady Gminy Łączna

dotycząca zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Łącznej