Terminarz wypłat

Terminarz wypłatGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej

poniżej przestawia harmonogram wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie zasiłkowym 2021/2022.

 

 

Lp.

Miesiąc, którego dotyczy wypłaty

Termin wypłaty świadczeń w poszczególnych miesiącach

1

Listopad 2021

24.11.2021

2

Grudzień 2021

16.12.2021

3

Styczeń 2022

24.01.2022

4

luty 2022

24.02.2022

5

Marzec 2022

24.03.2022

6

Kwiecień 2022

24.04.2022

7

maj 2022

24.05.2022

8

Czerwiec 2022

24.06.2022

9

Lipiec 2022

25.07.2022

10

Sierpień 2022

25.08.2022

11

Wrzesień 2022

23.09.2022

12

Październik 2022

25.10.2022

Świadczenia wychowawcze

wypłacane będą 15 dnia każdego miesiąca zgodnie ze złożoną przez Panią/Pana dyspozycją.

W sytuacji, gdy dzień wypłaty świadczeń przypada na dzień ustawowo wolny od pracy- wypłata nastąpi w kolejnym dniu roboczym. W przypadku braku środków na wypłatę we wskazanym dniu, świadczenie wypłacane będzie po wpływie dotacji.