Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 9.2.1-6/2022

Zamawiający zawiadamia, iż w drodze przeprowadzonego postępowania dotyczącego zamówienia publicznego pn. „Dostawa środków czystości i artykułów higienicznych” została wybrana oferta firm:

Fundacja Bliżej Ludzi ul. Barwinek 6/18 25-150 Kielce, Podmiot Ekonomii Społecznej oferowana cena brutto 7 611,00 zł

Zbiorcze zestawienie ofert

L.p.Nazwa i adres wykonawcyKryterium Oferowana cena (zł brutto)Ilość punktów
1.Fundacja Bliżej Ludzi ul. Barwinek 6/18 25-150 Kielce7 611,00 złTAK
2.Hurtownia ARTPIS Paweł Ślusarczyk Kostomłoty Pierwsze ul. Podmiejska 15, 26 -085 Miedziana Góra4 994,84 złNIE

Zamawiający informuje iż zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego nr 9.2.1-6/2022 w pierwszej kolejności zamówienie będzie udzielane Podmiotom Ekonomii Społecznej (PES). W przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizacje zamówienia przez PES lub niezłożenia oferty przez PES będą rozpatrywane inne oferty. Zamawiający przeznaczył na realizacje zamówienia 9 000,00 zł brutto. W związku z powyższym zamówienie zostanie udzielone PES.