INFORMACJA

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej informuje mieszkańców gminy Łączna, że od dnia:

 17 kwietnia 2023 roku

zostaje uruchomiony Punkt Przyjęć Interesantów prowadzony przez dzielnicowych Komisariatu Policji w Suchedniowie.

Punkt działać będzie:

 w każdy poniedziałek, w godz. 13.00-14.00

w siedzibie GOPS w Łącznej, Kamionki 60

Osoby zainteresowane będą mogły skorzystać z konsultacji dzielnicowych.