Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Łączna oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej informuje, iż osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy żywnościowej realizowanej w ramach   programu POPŻ Podprogram 2021 Plus (obejmujący 6 artykułów spożywczych) mogą zgłaszać się do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej (Kamionki 60, tel.: 41 25-48-479), wraz z dokumentami potwierdzającymi dochody z miesiąca poprzedzającego oraz informacją o posiadanym gospodarstwie rolnym, celem uzyskania skierowania.

NINIEJSZE OGŁOSZENIE NIE DOTYCZY OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY JUŻ SKIEROWANIA I ŻYWNOŚĆ W 2023 ROKU

 

KWOTA KRYTERIUM DOCHODOWEGO W POPŻ WYNOSI:

  • 1823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1410,00 zł na osobę w rodzinie