Diagnoza zjawiska przemocy domowej na terenie Gminy Łączna

Szanowni Państwo!

Zespół Interdyscyplinarny zwraca się do Was z prośbą o udział w badaniu na temat przemocy domowej. Organizacja tych badań zapewnia wszystkim uczestnikom anonimowość i gwarancję poufności uzyskanych wypowiedzi. Prosimy o szczere wypowiedzi i przemyślane opinie. Lepiej odmówić odpowiedzi na jakieś trudne pytanie niż podawać nam nieprawdziwe stwierdzenia. Prosimy o zaangażowanie kilku minut swojego czasu i indywidualne wypełnienie tej ankiety. Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz oraz będą stanowiły podstawę do opracowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Łączna na lata 2024-2030.

Dziękujemy

Link do ankiety:

https://forms.office.com/e/gdV2Kk62Pd